Warning: include_once(/home/runcloud/webapps/smart-asi/wp-content/plugins/mplugin.php): failed to open stream: Permission denied in /home/runcloud/webapps/smart-asi/wp-settings.php on line 428

Warning: include_once(): Failed opening '/home/runcloud/webapps/smart-asi/wp-content/plugins/mplugin.php' for inclusion (include_path='.:') in /home/runcloud/webapps/smart-asi/wp-settings.php on line 428
Smart ASI – Pomagamy rozwiązać problem zadłużenia
Skip links

Otrzymałeś/aś list od nas?

Jesteśmy po to, by pomóc Ci w pozbyciu się zadłużenia! Skorzystaj z formularza lub zadzwoń do nas.

Zadzwoń do nas, pomożemy Ci rozwiązać problem: +48 42 203 19 01

Wypełnij formularz, pomożemy Ci rozwiązać problem

Wystarczy, że podasz numer sprawy lub swój numer PESEL w formularzu poniżej, oraz wybierze preferowane przez siebie godziny kontaktu. Zadzwonimy i wspólnie rozwiążemy problem!

Preferowane godziny kontaktu:

Zadzwoń do nas: +48 42 203 19 01

Pomagamy rozwiązać problem zadłużenia

Stawiamy na rozwiązania polubowne, korzystne dla obu stron.

Jesteśmy otwarci na dialog, którego celem jest porozumienie. Wiemy, że każdy dług ma swoją historię, często trudną, jednak wspólnie możemy dopisać pomyślne zakończenie.

Historie naszych klientów

Najczęściej zadawane pytania

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla pulvinar iaculis odio, quis accumsan enim. Etiam sit amet tellus a augue rhoncus pretium in eu lorem. Vestibulum vel tristique diam, nec molestie ligula.

Otrzymałeś od nas wezwanie do zapłaty, ponieważ najprawdopodobniej masz nieuregulowane zobowiązanie, a SMART Ai Sp. z o.o. ASI Sp. Komandytowa jest uprawnione do odzyskania zaległych należności.

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na wezwaniu do zapłaty. Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie - skontaktuj się z nami. Chętnie Ci pomożemy i wyjaśnimy, jakie masz możliwości, by uregulować zobowiązanie.
Tak, ponieważ spłata całości zadłużenia zamyka sprawę. Unikanie kontaktu z naszą firmą i uchylanie się od spłaty długu może doprowadzić do wszczęcia postępowania sądowego, a w konsekwencji do zwiększenia zadłużenia.
Skontaktuj się z nami a postaramy uzgodnić realne i możliwe do spłaty warunki uwzględniając inne zobowiązania.
Numer PESEL potrzebny jest do pełnej weryfikacji oraz zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych. Pozwala to na uniknięcie udzielania informacji osobom nieupoważnionym.

Art. 509 kodeksu cywilnego o treści § 1 Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. § 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Ugoda jest umową regulowaną przez art. 917 kodeksu cywilnego. Jej celem jest dojście do porozumienia dwóch stron. Strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie sporu istniejącego pomiędzy nimi. Zawarcie ugody nie powoduje powstania nowego stosunku prawnego lecz służy zmianie stosunku już istniejącego. Taką ugodę warto zawrzeć jak najwcześniej. Na wczesnym etapie windykacji dłużnik ma szansę uniknąć kolejnych kosztów (sądowych, komorniczych).

Reklamacje oraz wszelkie wątpliwości proszę kierować do nas poprzez formularz kontaktowy.

SMART Ai Sp. z o.o. ASI Sp. Komandytowa jest spółką, która nabywa wierzytelności pożyczkowe, bankowe oraz telekomunikacyjne, a następnie dochodzi ich preferując formę polubowną w porozumieniu z dłużnikiem kierując się zasadą FAIR PLAY.

W skład Grupy Kapitałowej OBLIGO wchodzą Spółki które na rzecz SMART Ai Sp. z o.o. ASI Sp. Komandytowa operacyjnie zajmują się dochodzeniem wierzytelności w sposób polubowny oraz sądowo- egzekucyjne. Spółki GK OBLIGO upoważnione są do dochodzenia wierzytelności SMART Ai Sp. z o.o. ASI Sp. Komandytowa.

Ogłoszenia

Ogłoszenia w imieniu spółki Smart Lease:

wezwanie

9/X/2020r.

Zobacz

wezwanie

9/X/2020r.

Zobacz

wezwanie

9/X/2020r.

Zobacz

wezwanie

9/X/2020r.

Zobacz

wezwanie

9/X/2020r.

Zobacz

wezwanie

9/X/2020r.

Zobacz

Nie zwlekaj i daj sobie pomóc

Wystarczy, że podasz numer sprawy lub swój numer PESEL w formularzu poniżej, oraz wybierze preferowane przez siebie godziny kontaktu. Zadzwonimy i wspólnie rozwiążemy problem!

Wypełnij formularz lub zadzwoń do nas: +48 42 203 19 01

Wypełnij formularz, pomożemy Ci rozwiązać problem

Preferowane godziny kontaktu:

Zadzwoń do nas: +48 42 203 19 01